องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริตพ.ศ2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

21 เม.ย. 65 212