องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

18 เม.ย. 65 240