องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

17 พ.ค. 64 123