องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฐานสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฐานสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่ว

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

24 เม.ย. 63 201