องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการปรับปรุงบ่อขยะหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๓ ครั้ง) ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๓ ครั้ง) รายละเอียดโครงการ - งานขุดดิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

24 ม.ค. 63 167