องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

20 พ.ย. 61 236