องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนอัตรากำลัง
กรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

20 ต.ค. 58 254