องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสองช่อง บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

13 พ.ค. 67 38