องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายข้างสระน้ำ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

8 พ.ค. 67 64