องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงภายในพื้นที่ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 จุดเสี่ยง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

22 ส.ค. 66 196