องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

24 เม.ย. 66 367