องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

27 มี.ค. 66 238