องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมและปิดทับผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

10 มี.ค. 66 205