องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (CAPE SAEL) สายศาลาประชาคม – หัวกุดหัวช้าง (ช่วงแก้วกุดเงิน) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 476,000 บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

24 ม.ค. 66 183