องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ (บริเวณคลองห้วยหิน) หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๑๕๙,๖๐๐

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

19 ม.ค. 66 183