องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนองแค – มาบแฝก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหอย ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาวงเงินงบประมาณ 445,000 บาท ( -สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน- )

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

11 ม.ค. 66 188