องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๘๓-๐๘ สายสหกรณ์นิคมขามทะเลสอ (ซอย๙) จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๔๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

22 ธ.ค. 65 158