องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระพี้

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

19 ธ.ค. 65 139