องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดปลาเข็ง – วัดเหมืองลี่ (ช่วยประตูระบายน้ำ) หมู่ที่ 1 บ้านกุดปลาเข็งตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมถนนลาดยาง สายบ้านกุดปลาเข็ง – วัดเหมืองลี่ (ช่วยประตูระบายน้ำ) หมู่ที่ 1 บ้านกุดปลาเข็งตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

15 ส.ค. 65 182