องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

แผนอัตรากำลัง
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามที่ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

27 พ.ค. 65 291