องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ประกาศช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

20 เม.ย. 65 234