องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสะแก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสะแก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

15 ก.พ. 65 190