องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๘๓-๐๖ บ้านโคกกระกระพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนค่า จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๗๕๐ ตารางเมตร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

17 ม.ค. 65 304