องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข้อบัญญัติ อบต.
รายงานผลการพิจารณาการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

24 ส.ค. 64 85