องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศการคำนวณราคากลางงานสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะกั๊ก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะกั๊ก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

14 มิ.ย. 64 235