องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
อำนาจหน้าที่ ตาม มาตรา 7 (2)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

18 ส.ค. 63 235