องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง จัดจ้างติดตั้งโคมไฟสปอร์ทไลท์พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสุขภาพบ้านโนนค่า หมู่ที่ ๓ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างติดตั้งโคมไฟสปอร์ทไลท์พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสุขภาพบ้านโนนค่า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบท้าย

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

9 มิ.ย. 63 209