องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า


 

ภาพกิจกรรม

     วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ อบต.โนนค่า ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ..>>>

3 พ.ค. 67 (9)

     วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ อบต.โนนค่า ดำเนินกิจกรรมติดตั้งป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นเขตห้ามทิ้งขยะ เป็นการป้องกันและช่วยกันดูแลรักษาค..>>>

3 พ.ค. 67 (6)

     โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรม การทำเบาะรองนั่ง)..>>>

2 พ.ค. 67 (8)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

ข่าวประชาสัมพันธ์
1  20 พ.ค. 67 7
2 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน (จากถนนดิน ซอย 5 – เส้นหลังอ่าง) บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   16 พ.ค. 67 28
3 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสองช่อง บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   13 พ.ค. 67 37
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายข้างสระน้ำ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   8 พ.ค. 67 63
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567   3 เม.ย. 67 212
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่อง บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พ.ค. 67 6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายข้างสระน้ำ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 พ.ค. 67 24
3 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เงินอุดหนุนเฉพราะกิจ)   29 เม.ย. 67 231
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 เม.ย. 67 165
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)   26 เม.ย. 67 123

 1. จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายข้างสระน้ำ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 4

 2. จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่อง บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567 4

 3. จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดแมลงปีกแข็ง พร้อมจัดหายากำจัดแมลงและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567 30

 4. ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1,300 โด๊ส โด 9 พ.ค. 2567 45

 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567 45

 6. จ้างเหมาถมดินเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนสายคลองกุดหัวช้าง หมู่ที่ 1 บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567 46

 1. ประกาศ เรื่องขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567    8 พ.ค. 67 159
 2. ประกาศ เรื่องรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567    17 เม.ย. 67 151
 3. ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567    3 เม.ย. 67 202
 4. ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567    3 เม.ย. 67 324
 5. ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567    3 เม.ย. 67 302
 6. ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    30 พ.ย. 66 386
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
สอบถามตำแหน่งว่าง โดย นุชนารถ 18 พ.ย. 66 3 580
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน โดย กฤติกา 17 พ.ย. 66 1 391
สอบถามเรื่องตำแหน่งว่างครับ โดย คมกฤช 12 ก.ค. 64 2 1086
มีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนว่างรึเปล่าคะ โดย นางมรกต ภักดี 5 พ.ค. 64 1 783
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ขอนแก่น โดย Yotathai 30 ม.ค. 64 0 895
**ออกแบบและผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูกกว่าที่อื่น ยินดีรับทุกเงื่อนไข... โดย อินเตอร์เฟรม 16 ธ.ค. 63 0 878
สอนขายของออนไลน์ เรียนขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดย อุบลเทรนนิ่ง 17 พ.ค. 63 1 688
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.236.191.0
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 74 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4767 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 63231 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 398675 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550