องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า


 

ภาพกิจกรรม

     การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ(สามล้อโยก)ในพื้นที่ตำบลโนนค่า ประจำปี 2567..>>>

20 มี.ค. 67 (16)

     วันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ อบต.โนนค่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ บริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก ห..>>>

14 มี.ค. 67 (23)

     วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อบต.โนนค่า ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านยั่งยืน ในการรับการประเมินจากคณะก..>>>

29 ก.พ. 67 (17)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567   3 เม.ย. 67 37
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง   3 เม.ย. 67 44
3 ประชาสัมธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25676   3 เม.ย. 67 35
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองส่งน้ำ 3R) บ้านโคกมะกั๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   28 มี.ค. 67 36
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    20 มี.ค. 67 77
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองส่งน้ำ 3R) บ้านโคกมะกั๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 67 33
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มี.ค. 67 53
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอุดมทรัพย์) บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มี.ค. 67 65
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยราชพฤกษ์) บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มี.ค. 67 77
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทรัพย์เพิ่มพูน) บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มี.ค. 67 81

 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567 30

 2. จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าสำหรับหุ้มเต็นท์สามเหลี่ยม ขนาด 5 x 12 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567 28

 3. จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองส่งน้ำ 3R) บ้านโคกมะกั๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567 28

 4. จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ขต 2652 นครราชสีมา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567 35

 5. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567 44

 6. จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567 47

 1. ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567    3 เม.ย. 67 35
 2. ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567    3 เม.ย. 67 40
 3. ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567    3 เม.ย. 67 34
 4. ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    30 พ.ย. 66 218
 5. ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2566    18 ต.ค. 66 250
 6. ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    16 ต.ค. 66 260
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
สอบถามตำแหน่งว่าง โดย นุชนารถ 18 พ.ย. 66 1 281
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน โดย กฤติกา 17 พ.ย. 66 1 246
สอบถามเรื่องตำแหน่งว่างครับ โดย คมกฤช 12 ก.ค. 64 2 733
มีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนว่างรึเปล่าคะ โดย นางมรกต ภักดี 5 พ.ค. 64 1 633
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ขอนแก่น โดย Yotathai 30 ม.ค. 64 0 643
**ออกแบบและผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูกกว่าที่อื่น ยินดีรับทุกเงื่อนไข... โดย อินเตอร์เฟรม 16 ธ.ค. 63 0 624
สอนขายของออนไลน์ เรียนขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดย อุบลเทรนนิ่ง 17 พ.ค. 63 1 601
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.99.208
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 179 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2727 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 54851 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 390295 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550