องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

 

ภาพกิจกรรม

     โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระดับกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>

28 พ.ย. 66 (5)

     โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ..>>>

23 พ.ย. 66 (10)

     วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนค่า ได้ดำเนินกิจกรรม“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมนวัตกรรมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๒..>>>

17 พ.ย. 66 (8)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เลียบคลองระกำ) บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 23 พ.ย. 66 15
2 อบต.โนนค่า ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 14 พ.ย. 66 42
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนค่า ประจำปี ๒๕๖๖องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 31 ต.ค. 66 60
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 18 ต.ค. 66 69
5 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 14 ก.ย. 66 100
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

 1. จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เลียบคลองระกำ) บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566 4

 2. จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ คูโบต้าฟาร์ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชล 15 พ.ย. 2566 26

 3. จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟถนน จำนวน 3 สาย 16 จุด ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566 23

 4. จ้างเหมาจัดหารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมเยาวชนสู่การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดนครนายก โดย 7 พ.ย. 2566 25

 5. จ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ (รถตู้) จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเกษตรภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเท 6 พ.ย. 2566 26

 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 26

 1. ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 18 ต.ค. 66 63
 2.
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 16 ต.ค. 66 59
 3.
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 16 ต.ค. 66 54
 4.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิยผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 25 ก.ย. 66 80
 5.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 25 ก.ย. 66 78
 6.
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 26 เม.ย. 66 200
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
สอบถามตำแหน่งว่าง โดย นุชนารถ 18 พ.ย. 66 1 29
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน โดย กฤติกา 17 พ.ย. 66 1 30
สอบถามเรื่องตำแหน่งว่างครับ โดย คมกฤช 12 ก.ค. 64 2 518
มีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนว่างรึเปล่าคะ โดย นางมรกต ภักดี 5 พ.ค. 64 1 432
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ขอนแก่น โดย Yotathai 30 ม.ค. 64 0 428
**ออกแบบและผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูกกว่าที่อื่น ยินดีรับทุกเงื่อนไข... โดย อินเตอร์เฟรม 16 ธ.ค. 63 0 421
สอนขายของออนไลน์ เรียนขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดย อุบลเทรนนิ่ง 17 พ.ค. 63 1 402
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.175.107.142
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 42 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4787 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 27604 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 325977 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550