องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนายนิพนธ์ ป้อมมิตรอัมรา) หมู่ที่ 3 บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนายนิพนธ์ ป้อมมิตรอัมรา) หมู่ที่ 3 บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

15 ส.ค. 65 64