องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

4 ส.ค. 65 233