องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้แผนป้องกันพ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

21 เม.ย. 65 223