องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กิจการสภา
ประชุมสภาครั้งแรก ภายหลังประกาศผลเลือกตั้ง วันที่ 30 ธันวาคม 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

5 เม.ย. 65 351