องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่กสาธารณะ
ประกาศมาตรการการเผย่แพร่ข้อมูลสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

4 เม.ย. 65 234