องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

 

ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมการคัดแยก "ขยะเปียก" ณ ศูน์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็ง และในชุมชน..>>>

1 ธ.ค. 65 (0)

     กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะในคร้วเรือน การคัดแยกขยะเปียก..>>>

1 ธ.ค. 65 (0)

     วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อบต.โนนค่า ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทั้งในบ้านและชุมชน บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข..>>>

17 พ.ย. 65 (1)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

 1. ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลตร ชนิด ถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๘,๐๕๖ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๕๓,๐๐๘.๔๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 4

 2. จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตารางการจัดเก็บขยะ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑๖ ป้าย ๆ ละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๔๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 4

 3. จ้างโครงการบำรุงและซ่อมแซมถนนดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2565 9

 4. จ้างเหมาจัดทำโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายศาลาประชาคม - หัวกุดหัวช้าง (ช่วงบ้านผู้ใหญ่สุพจน์ เนตรประมง) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2565 16

 5. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565 17

 6. จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ขต ๒๖๕๒ เช็คระยะทาง ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๒๑.๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565 18

 1. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 ก.ย. 65 46
 2.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 56
 3.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 52
 4.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 47
 5.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 54
 6.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 4 ส.ค. 65 101
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
โดย 5 ธ.ค. 65 0 0
โดย 5 ธ.ค. 65 0 0
โดย 5 ธ.ค. 65 0 0
โดย 5 ธ.ค. 65 0 0
โดย 5 ธ.ค. 65 0 0
โดย 5 ธ.ค. 65 0 0
โดย 5 ธ.ค. 65 0 0
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 100.24.118.144
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 35 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 206 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 12119 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 296992 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550