องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

 

ภาพกิจกรรม

     การแข่งขันกีฬา "โนนค่าเกมส์" ประจำปี พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 66 (5)

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนค่า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในเรื่อง..>>>

20 ม.ค. 66 (2)

     กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566..>>>

17 ม.ค. 66 (3)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์ทวี หมู่ที่ 3 บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ก.พ. 66 16
2 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์ทวี หมู่ที่ 3 บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ก.พ. 66 8
3 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 26 ม.ค. 66 14
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (CAPE SAEL) สายศาลาประชาคม – หัวกุดหัวช้าง (ช่วงแก้วกุดเงิน) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 476,000 บาทองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 24 ม.ค. 66 15
5 ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (CAPE SAEL) สายศาลาประชาคม – หัวกุดหัวช้าง (ช่วงแก้วกุดเงิน) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 476,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 24 ม.ค. 66 16
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

 1. ซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 4

 2. ซื้อรูปท้าวสุรนารีพร้อมกรอบ ขนาดกว้าง ๒๐ นิ้ว X สูง ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 4

 3. จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๔๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 3

 4. จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 3

 5. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง จำนวน ๒๖ คน วันละ ๓๖ บาท เป็นเงิน ๑๘,๗๒๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 5

 6. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ จำนวน ๒๖ คน วันละ ๓๖ บาท เป็นเงิน ๑๘,๗๒๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 8

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
โดย 13 ม.ค. 66 0 23
โดย 13 ม.ค. 66 0 24
โดย 13 ม.ค. 66 0 24
โดย 30 ธ.ค. 65 0 40
โดย 29 ธ.ค. 65 0 40
โดย 29 ธ.ค. 65 0 31
โดย 29 ธ.ค. 65 0 40
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.222.251.91
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 27 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 472 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2250 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 300623 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550